LIÊN HỆ
Ky thuat
Kinh doanh
(+84)24.3825.5129 (+84)24.3825.3543
LIÊN KẾT
THỜI TIẾT
Đối tác - Khách hàng
Công ty TNHH MTV XNK Nông sản -Thực phẩm Hà Nội (Agrexport Hanoi) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có trụ sở chính tại số 6 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2021
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2022
1. Quyết định số: 2826/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/07/2022 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ có thời hạn ông Hà Sơn, Phó Vụ Trưởng Vụ Quản Lý Doanh Nghiệp giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội kể từ ngày 01/08/2022 thay ông Lê Xuân Luyện, Q. Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/08/2022. 2. Quyết định số: 23/QĐ-TCHC ngày 19/07/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội về việc thôi giữ chức vụ Q. Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội đối với bà Vũ Thị Tuyến kể từ ngày 01/08/2022.
CÔNG TÁC TẬP HUẤN PCCC VÀ CNCH
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2020
HỢP TÁC KINH DOANH PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN VÀ THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số: 5079/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao Ông Hà Sơn - Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội nhiệm vụ kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội.
CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2023
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NĂM 2024: Quyết định số: 06/QĐ-NS-CT ngày 26/4/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội về việc bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Hằng - chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 01/5/2024.
Báo cáo tài chính năm 2023
Giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
SJC
Tỉ giá
Chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL