LIÊN HỆ
Kĩ thuật
Kinh doanh
(+84)24.3825.5129 (+84)24.3825.3543
LIÊN KẾT
THỜI TIẾT
Đối tác - Khách hàng
Chào mừng quý khách tới thăm trang web của Công ty TNHH MTV XNK Nông sản -Thực phẩm Hà Nội (Agrexport Hanoi). Công ty chúng tôi là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, có trụ sở chính tại số 6 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội công bố thông tin, bao gồm: 1. Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2021. 2. Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán).
Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2022.
1. Quyết định số: 2826/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/07/2022 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ có thời hạn ông Hà Sơn, Phó Vụ Trưởng Vụ Quản Lý Doanh Nghiệp giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội kể từ ngày 01/08/2022 thay ông Lê Xuân Luyện, Q. Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/08/2022. 2. Quyết định số: 23/QĐ-TCHC ngày 19/07/2022 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội về việc thôi giữ chức vụ Q. Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Nông Sản Thực Phẩm Hà Nội đối với bà Vũ Thị Tuyến kể từ ngày 01/08/2022.
Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội công bố thông tin của Công ty, bao gồm:
HỢP TÁC KINH DOANH PHÂN PHỐI NÔNG SẢN SẠCH VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ SỮA!
Giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
SJC
Tỉ giá
Chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL